Optimisme

13-03-2018

Optimisme is goed voor je hart, hebben wetenschappers ontdekt. Mensen met een zonnige kijk op het leven hebben de helft minder kans op een hartaandoening dan zwartkijkers. Optimisten lijden minder onder stess, want ze zien de toekomst rooskleurig in. Ze zien kansen waar pessimisten obstakels zien.

Mocht je pessimistisch aangelegd zijn, dan hoef je niet te wanhopen. Alleen wanneer je verlamd van angst weigert om ook maar iets te ondernemen, doe je jezelf tekort. Maar uit onderzoek blijkt dat 'defensief pessimisme' ook nuttig kan zijn. Dat betekent dat je van tevoren inschat wat er allemaal fout zou kunnen gaan en daar rekening mee houdt. Je stelt een realistisch plan van aanpak op. Een beetje zorgelijk zoeken naar mogelijkheden en oplossingen kan dus ook.

Als dat geen optimistische visie is!


Ik ben een optimist. Het lijkt me niet heel zinvol iets anders te zijn.

(sir Winston Churchill)