Wat is hypnose?

30-01-2020

Hypnose wordt de laatste jaren steeds meer erkend als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen.

Maar wat is hypnose precies?

Veelal wordt gelijk geacht aan hypnoseshows waarbij de gehypnotiseerde persoon de meest vreemde dingen doet. Deze shows geven helaas een volledig verkeerd beeld van hypnose. Als toeschouwer lijkt hypnose hierdoor een geheimzinnig, magisch of een paranormaal iets. Hypnose heeft echter helemaal niets te maken met magie, paranormale activiteiten of goocheltrucs. Het is een volkomen natuurlijk verschijnsel dat al in de oudheid bekend was. Er zijn aanwijzingen dat de oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen al hypnotische therapieën toepasten. Het therapeutisch gebruik van hypnose kwam in de 18de en 19de eeuw in een stroomversnelling. In de 20ste eeuw was het de Amerikaanse psychiater Milton Erickson die hypnose toepaste als onderdeel van psychotherapie. Gelukkig begint de laatste tientallen jaren het onterechte beeld over hypnose te veranderen. De medische wetenschap erkent meer en meer de therapeutische waarde van hypnose en gebruikt deze steeds vaker voor de behandeling van verschillende kwalen. In veel ziekenhuizen wordt hypnose al veelvuldig ingezet.

In hypnose ontspant je geest zich volledig en wordt je aandacht gericht op je werkelijke innerlijke gevoelens en gedachten. Om blijvende veranderingen aan te brengen in bepaalde (ongewenste) denkpatronen en gedragingen, is het noodzakelijk om deze programmering in je onderbewustzijn te wijzigen. Dit is mogelijk middels hypnose.

Het is wetenschappelijk bewezen dat de hersenactiviteit vertraagt bij een persoon die in een toestand van hypnose is. Je onderbewustzijn is in een dergelijke staat ontvankelijk voor nieuwe suggesties. Dit verschijnsel vormt de basis van hypnotherapie. Hypnotherapie is een therapeutische behandelvorm waarbij de cliënt tijdens één of meerdere sessies in hypnose wordt gebracht. Hypnotherapie wordt succesvol toegepast in de behandeling van cliënten die kampen met eetstoornisen, angsten, verslavingen, depressie, burnout en nog tal van andere aandoeningen.

Je staat er waarschijnlijk niet bij stil dat je gedrag, je gevoelens en je handelingen voor het grootste gedeelte bepaald worden door je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn is voor ongeveer 90% verantwoordelijk voor wat je voelt en hoe je je gedraagt. Je volgt eigenlijk voor een groot deel wat er sinds je kindertijd geprogrammeerd is in je onderbewuste. (Is er veelal, op jonge leeftijd, tegen jou gezegd dat je druk bent..dan staat dat geprogrammeerd in jouw onderbewustzijn, met alle gevolgen van dien) Om blijvende veranderingen aan te brengen in bepaalde denkpatronen is het belangrijk om het onderbewustzijn te herprogrammeren.

De hypnotherapeut past bepaalde technieken toe om de cliënt in een diepe trance te brengen. Hierna kan de therapie beginnen. De hypnotherapeut beïnvloedt het onderbewustzijn van de cliënt door het geven van suggestie en ideeën, met de bedoeling om vastgeroeste denkwijzen en negatieve gedachtepatronen te doorbreken. Op deze manier 'installeert' de hypnotherapeut tijdens hypnose een nieuw stukje 'programma' in het onderbewustzijn van de cliënt. 


De werking van hypnose kan uitgelegd worden door de hersenen te vergelijken met een computer. Wanneer je geboren wordt heeft de mens de beschikking over een basis besturingssysteem. Hiermee worden allerlei voor het leven belangrijke functies gelijk en voornamelijk automatisch uitgevoerd. De jonge mens start een leerproces door de interactie met mensen en gebeurtenissen in de directe omgeving. Het neemt alle informatie direct op zonder er kritisch en redenerend over na te denken. In de analogie met en computer zou je kunnen zeggen dat de mens en de omgeving de hersenen van het kind bewust en onbewust programmeren waardoor het op latere leeftijd bepaalde gedragingen gaat vertonen.

Gedurende de groei naar jong volwassene zal een kind zelf een kritisch en redenerend vermogen gaan opbouwen. We noemen dit, de kritische factor. Deze is deels bepaald door de informatie die het kind op jonge leeftijd heeft vastgelegd. Dit kritisch en redenerend vermogen kun je vergelijken met de firewall van een computer. Het zal bepalen wat belangrijk is en wat niet en welke informatie relevant is voor het onderbewuste. Het kritisch en redenerend vermogen vervult belangrijke taken voor ons. Deze "firewall" beschermt bij gevaar en zal ons onderbewuste razendsnel aanzetten tot actie. Het geeft signalen aan het onderbewuste hoe we met emoties of gebeurtenissen in onze omgeving kunnen omgaan.

Deze "firewall" kan ons echter ook tegenwerken. Wanneer je bijvoorbeeld wilt stoppen met roken, dan is het eerder aangeleerde 'rookgedrag' zo sterk in ons onderbewuste geprogrammeerd dat de signalen van onze wilskracht vrijwel niet of deels door onze "firewall" heen dringen. Hierdoor is het met ons rationele brein vrijwel onmogelijk het rookgedrag blijvend te elimineren. Veel van ons gedrag kan middels ons 'gewone' denken simpelweg niet worden verklaard.

Hier kan hypnose een belangrijke rol vervullen. Daar waar namelijk de wilskracht het aflegt tegen de kracht van het onderbewuste kan hypnose onze firewall/kritische factor, tijdelijk omzeilen om aan het onderbewuste directe suggesties te geven waardoor het rookgedrag permanent kan worden aangepakt. Dit geldt uiteraard voor veel meer belemmerende overtuigingen in ons onderbewustzijn.

De kern van hypnose is dat het kritisch en redenerend vermogen (ca.10% van ons brein) tijdelijk gepasseerd wordt, waardoor aanvaardbare suggesties direct door het onderbewuste (ca.90% van ons brein) worden opgenomen.Heb je vragen..stel ze. Natuurlijkdiantha@gmail.com, Diantha: 06-51494793.